गोरखापत्र | विचार/दृष्टिकोण http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about संयमित संस्कारको खाँचो (सम्पादकीय) http://old.gorkhapatraonline.com/news/74576 2019-08-20 सरकारप्रतिको जनअपेक्षा http://old.gorkhapatraonline.com/news/74575 2019-08-20 शिक्षामा रूपान्तरण आवश्यक http://old.gorkhapatraonline.com/news/74574 2019-08-20 विकास निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता http://old.gorkhapatraonline.com/news/74573 2019-08-20 सुशासनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता http://old.gorkhapatraonline.com/news/74572 2019-08-20 पहिला घर उज्यालो (सम्पादकीय) http://old.gorkhapatraonline.com/news/74536 2019-08-19 पूर्वीय दर्शनमा समाजवादी चिन्तन http://old.gorkhapatraonline.com/news/74535 2019-08-19 विश्वविद्यालयमा नेतृत्वको खोजी http://old.gorkhapatraonline.com/news/74534 2019-08-19 संसद् पारदर्शिताको मार्गदर्शक (सम्पादकीय) http://old.gorkhapatraonline.com/news/74491 2019-08-18 सरकारका प्राथमिकता http://old.gorkhapatraonline.com/news/74490 2019-08-18